Nieuwe kippen in een bestaande groep plaatsen

Wanneer je aan een toompje kippen begint dan is het verstandig om na te denken over een praktisch aantal waarmee je kunt voorkomen dat er niet snel een kip alleen overblijft. Kippen zijn groepsdieren en hebben echt soortgenoten nodig. Ze hechten zich heel erg aan de andere leden in hun toom en ze sluiten niet snel nieuwe vriendschappen met nieuwe leden. 

Om die reden is mijn advies om te zorgen voor een geschikt aantal:  namelijk minimaal drie (maar liefst meer). Als er dan eentje zou sterven, dan zijn er in ieder geval nog twee over en zijn ze niet gelijk alleen. 

Wanneer je de toom graag wilt uitbreiden dan is mijn advies om er altijd minimaal 2 (volwassen) hennen bij te nemen en nooit eentje.

De bestaande toom zal de nieuwe hen(nen) namelijk niet met open armen ontvangen maar zal in tegendeel zeer fel reageren en de nieuwe(n) het leven flink zuur gaan maken. Het is fijn als de nieuwen dan in ieder geval ELKAAR hebben en dat is heel erg belangrijk. Ze zullen veel aan elkaar hebben en het ‘samen slachtoffer zijn’ zal het draaglijker voor ze maken om de tijd door te komen totdat het tijdstip is aangebroken dat ze eindelijk geaccepteerd worden in de groep ( wat weken tot maanden kan duren ).

 

 

Jonge dieren bij plaatsen in een bestaande toom

Jonge dieren plaatsen in een bestaande toom moet op een zeer omzichtige ( en voor de jonge dieren veilige – ) manier worden gedaan. Met omzichtig en veilig bedoel ik dat je er voor moet zorgen dat de jonge dieren altijd weer terug kunnen naar een veilige haven waar de volwassen dieren niet kunnen komen. Dit kun je creeeren door (afsluitbare-  instelbare- ) openingen in een hekwerk aan te brengen waar enkel de kleintjes doorheen kunnen maar niet de volwassen dieren.

Als je die voorzieningen niet hebt, dan zul je moeten zorgen dat je geen (te) jonge dieren aanschaft! Nog een reden hiervoor is dat jonkies ander voer nodig hebben. Jonge dieren op legkorrel zetten is erg slecht!

Slechts een (1)  jonge hen in een bestaande groep plaatsen, zelfs als de reeds bestaande toom nog maar uit 1 hen bestaat, is naar mijn mening uit den boze. Zorg met het oog op het welzijn van de nieuwe kippen dat je altijd twee nieuwen aanschaft en die er bij plaatst. Natuurlijk moeten de twee nieuwen wel ook daarvoor al bij elkaar hebben gelopen en niet uit verschillende groepen komen.

Zorg tevens dat je, zeker gedurende de gewenningsperiode,  op meerdere plaatsen drinkwater- en voedervoorzieningen hebt staan zodat beide ‘partijen’ wel aan hun trekken kunnen komen.

Een volwassen haan of een jonge haan die zich al echt als haan opstelt (kraaien en treden ) kan meestal zonder problemen in een toom worden geplaatst. Meestal staan zij wel hun mannetje en hebben ze binnen twee uur al wel duidelijk gemaakt wie er voortaan de baas is: hijzelf!